Tytuł operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez budowę 3 domków oraz zakup sprzętu turystycznego

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej .

Zakres rzeczowy inwestycji: Budowa

Operacje zrealizowana ze środków pozyskanych z ramach Europejskiego Funduszu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania STK Kaszuby

Tytuł operacji: Uruchomienie części hotelowej pensjonatu 

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę części hotelowej  oraz wzrost zatrudnienia.

Zakres rzeczowy inwestycji: Budowa

Operacje zrealizowana ze środków pozyskanych z ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Tytuł operacji: Budowa restauracji wraz z wyposażeniem

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę restauracji i stworzenie miejsc parkingowych dla klientów oraz wzrost zatrudnienia.

Zakres rzeczowy inwestycji: Budowa

Wartość projektu netto: 895 578,45 zł

Kwota dofinansowania : 297 469,85 zł

Operacje zrealizowana ze środków pozyskanych z ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Cele końcowe i pośrednie: celem końcowym przedmiotowej operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie udostępnienia miejsc noclegowych oraz wynajmu sprzętu rekreacyjnego.

Na realizację tak wyznaczonego celu końcowego wpłynie spełnienie założeń celów pośrednich do których zaliczono:

– wzrost liczby miejsc noclegowych oferowanych turystom o 16 nowych miejsc noclegowych – inwestycja zakłada w tym zakresie stworzenie 16 nowych miejsc noclegowych,

– wzrost przychodów firmy z prowadzonej działalności turystycznej,

– wzrost liczby obsługiwanych turystów w posiadanych miejscach noclegowych,

– umocnienie pozycji firmy na rynku usług turystycznych.